Observatori Epicur - Clergat regular

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell

   

Religiosos segons sexe (valors absoluts). Espanya 1857-2000

Valoració percentual de les congregacions religioses més nombroses. Espanya 1974-1999

Valoració percentual de les congregacions religioses més nombroses. Espanya 1974-1999