Observatori Epicur - Qui són els contribuents i l'assignació tributària

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell

 

  

Distribució de l'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF. Espanya 2006

Distribució de l'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF, segons sexe. Espanya 2006

Distribució de l'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF, segons edat. Espanya 2006

Distribució de l'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF, segons nivell educatiu. Espanya 2006

Distribució de l'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF, segons classe social. Espanya 2006