Observatori Epicur - Introducció

  El més important del cristianisme, des d'un punt de vista social i històric,

no és crist sinó l'esglèsia...

Bertrand Russell  

Evolució de l'adscripció religiosa. Espanya 1990-1996, CEE

Adscripció religiosa. Espanya 1996. Comparativa CIS/CEE